معرفی

  صفحه ی نخست |  تماس با ما | بــا 8 سـال دفــاع مقدس WWW.8Sal.blogfa.Com
entry یادی از دفاع مقدس

یادی از دفاع مقدس

اپتو متریست فریبا احمدی مدرس دانشگاه

مقدمه و زمینه

در كالبد شناسی قدرت نظامی، روح میلتاریستی در مفهوم اشد خود، قویترین قدرت در جوامع غربی است كه كلید منابع قدرت را در شكل سازمان، شخصیت و مالكیت بخود اختصاص داده و تمام ابزارهای قدرت را در نمود اقناعی، تشویقی و تنبیهی بكار می بیند.

و این در حالیست كه برخی جامعه شناسان جنگ با پیشداوری و ذهنیت منفی، پدیده جنگ را در قالب و ماهیتی یكسان و بطور كلی بعنوان واقعیتی شوم، زشت، زانیار، ضد تكاملی تلقی نموده اند. تاجائیكه بوتول gaston bouthoul عقیده دارد تمام جنگها لجنزار خون آلود حكام قصاب می باشند كه جنگجویان را گوسفندوار به قربانگاه می فرستند و جنگ طلبانی اودیپ دارند جنگ را عقلائی جلوه می دهند.

امورز كه به بهانه های واهی و با ادعاهای دروغین صلح و امنیت منطقه و حقوق و آزادی بشر و كشف و خنثی سازی سلاحهای هسته ای، ملل محروم جهان و بالاخص منطقه هرروز بارتلخ و سنگین گلوله ها، خمپاره ها و سلاحهای ÷یشرفته را تحمل می كنند، چهره واقعی مدعیان دروغین رفاه و دمكراسی و صلح روشنتر می شود و بیش از پیش، زشت و غیرانسانی بودن تجاوز و جنگ سلطه جویان استكبار آشكار می گردد.

ابن خلدون در مقدمه تاریخ خود، جنگ و دفاع را جزو خوی طبیعی بشر می داند كه هیچ ملت و طایفه ای از آن بی بهره نیستند اما انواع جنگها را در 4 نوع اصلی از هم متمایز می سازد:

1- جنگ رقابتی عشایر

2- هجوم ملل وحشی برای كسب معاش

3- جهاد یا جنگ مقدس

4- جنگ دولتها بر ضد مخالفان داخلی

 

و بعد نوع اول و دوم را از نوع جنگ های ستمكاری و فتنه انگیزی و بقیه انواع را در قالب جنگهای عادلانه یا جنگ مقدس برمی شمارد. البته بطور مسلم اطلاق جهاد بر نوع چهارم قبل تردید است.

یك حكم كلی دیگر در ستیزه شناسی كه ملاك تمایز را بر ماهیت جنگها بنا می كند، در تفسیر نهایی، جنگ دفاعی و جنگ تجاوزكارانه را از صور باطنی جنگ در جوامع بشری میداند و مفهومی كلی و عام برای دفاع قائل است. ماهیت تجاوز در هر جنگ امری نامشروع و مذموم است. همانطور كه اگر صلح پذیرش ذلت و اقیاد در برابر دشمن باشد در هر جامعه ای به طور طبیعی محكوم به شكست است. اسلام دین شمشیر است برای دفاع از دین، كشور، ناموس، ارزشها و عدالت و از طرف دیگر دین صلح و دوستی است و پیام آور رحمت، و این كمال اسلام است كه اصل را بر شرایط و هویت جنگ و ستیزه قرار می دهد و برای هرنوع جنگ و یا صلح، حكم مطلق و ذاتی قائل نمی شود.

حتی در كشورهایی مانند سوئیس كه در جهان بعنوا جامعه ای مبتنی بر صلح پایدار شناخته شده است. طبق اسناد موجود، اصول آمادگی دفاعی در شكل عمومی خود، اجتماع تام سیاسی را در بر می گیرد و این در حالیست كه تمدن فرامدرن قرن بیستم مسابقه تسلیحاتی و تولید جنگ افزارهای هسته ای را در نهایت درجه خود به راه انداخته است.

جهاد دفاعی به مفهوم دفاع در مقابل دشمنان متجاوز برای حفظ استقلال و حاكمیت دولت و كشور اسلامی است و بر تمام افراد واجب است به وظیفه اسلامی خویش با همه وسایل و امكانات خود برای حفظ كشور قیام كنند و حتی وجوب آن منوط به وجود اما یا نایب اما و اجازه آنها هم نیم باشد ودر هر شرایط با وقوع تجاوز بیگانه، تكلیف شرعی حاصل می گردد، زیرا شركت در امر جهاد تدافعی یا جنگ دفاعی هیچگونه قید و شرطی نداشته و بر جمیع مسلمین واجب است. ور واقع ترس از هجوم دشمن و خطر استیلای آن بر جان و مال و شهرها و مرزهای كشور اسلامی و یا احتمال بروز سلطه سیاسی، اقتصادی و تجاری، با هر شیوه ووسیله دفاعی حتی شیوه مبارزه منفی و تحریم عناصر و مظاهر و كالاهای دشمن به دفاع همه جانبه، اقدام نمایند. علاوه بر افراد، وجوب این امر بر تمام دول و كشورهای اسلامی نیز تكلیف است كه چنانچه یك كشور اسلامی در معرض خطر هجوم بیگانگان بقاشد بیاری او بشتابند و بطور یكپارچه اقدام به دفاع نمایند تا خطر بطور كامل برطرف گردد. جهاد ابتدائی نوعی دیگر انواع جنگ دراسلام است كه عبارتست از كشورگشایی و فتح ممالك برای دعوت كفار و مشركین به دین اسلام و برپایی عدالت و احكام الهای در اجتماعات بشری و بر تمام مردان حائز شرایط لازم واجب است به امر امام در این جهاد شركت نمایند و دولت اسلامی را مساعدت كنند.

دفاع مشروع استثنائیست مهم بر اصل غیر قانونی بودن نوسل به خشونت كه طی آن در شرایط معین، حق دفاع ز خود و دیگران با وسایل و ابزار های لازم مشروع شناخته شده است تا با انجام آن وقوع تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع آن دفع و خنثی گردد. باری دفاع مقدس تعبیر جنگ عادلانه نیز لحاظ گردیده است.

خلاصه مقاله یادی از دفاع مقدس

هنگامیكه در 31 شهریور سال 1359 برابر با 22 سپتامبر 1980، رژیم بعثی عراق به انگیزه ی گسترش حوزه ی نفوذ سیاسی جنگی ناعادلانه و همه جانبه را با 12 لشكر پیاده، 15 تیپ مستقل، 366 فروند هواپیما،400 بالگرد، 5400 تانگ و نفربر، 4000 قبضه پدافند ضد هوایی و با حداكثر توان نیروهای زمینی، هوایی و دریایی، علیه ایران آغاز كرد، هیچ مرجع بین المللی وجود نداشت كه ادعاهای این، كشور را مورد ارزیابی یا قضاوت قرار دهد. زیرا پدیده ی رو به گسترش انقلاب اسلامی در آن تاریخ با ضوابط جاری و پذیرفته شده ی دولتهایی كه نظم بین المللی مستقر را پذیرفته بودند همخوان نمی نمود.

تجاوز عراق به ایران جنگی نابرابر بود كه یك طرف متجاوز و غاصب به طور سرسام آوری از همه گونه كمك اقتصادی و نظامی برخوردار و تابن دندان مسلح شده بود و یك طرف مورد تجاوز بدون هیچ گونه حمایت بین المللی و تنها با توكل به خدا و بسیج همگانی مردم از تمامیت ارضی میهن خود دفاع كرد.

جنگ را به نحوی كه مقام معظم رهبری فرمودند:

اینها حمله كردند و در این حمله نتوانستند حتی یك وجب از خاك ایران را جدا كنند و نتوانستند ایران اسلامی را دچار اضطراب فكری و عقیدتی نمیند.

به حق این نبرد كه فرازی در تاریخ ماست طولانی ترین نبردها با استبكار جهانی است كه 2 برابر جنگ جهانی اول (1918-1914)و 1/5 برابر جنگ جهانی دوم ( 1945-1939) طول كشید.

جنگ اساسا مستقیم یا غیرمستقیم توانهای روحی و مادی كشورهای درگیر را در درازمدت تحلیل می بد و این امر نیز از جمله اهدافی بود كه با تحقق آن ممكن بود كه انرژی انقلاب اسلامی تا حدودی مهار گردد. یكی از مهمترین پیامدهای جنگ رشد نارساییها و مشكلات اقتصادی بود زیرا با شروع جنگ تحمیلی و بمباران پالایشگاه آبادان و سایر مراكز نفتی عملا تولید و صدور نفت ایران كه مهمترین منبع درآمد ارزی كشور محسوب می شد كاهش یافت و در دراز مدت با افزایش هزینه های ضروری برای استمرار جنگ مجبور به توسل به ذخایر ارزی برای جبران هزینه های جاری شده و از سوی دیگر در كنار تخریب منابع اقتصادی و عمرانی، میلیونها آواره جنگی بالاجبار از چرخه ی فعالیتهای اقتصادی خارج شده و عملا تامین زندگی آنها به عهده ی دولت گذاشت شد.

با این همه در طول جنگ هرچند مردم بطور روزمره با پاره ای از مشكلات دست و پنجه نرم می كردند، اما رفته رفته با اجرای سیاستهای خاص اقتصادی وضعیت به گونه ای شد كه مردم با آن به هماهنگی و سازش رسیدند و هنوز هم وقتی در گوشه و كنار صحبت می شود مردم از آن روزها به خوبی یاد می كنند.

هشت سال دفاع مقدس سبب گشت كه شهادت با همه ی زوایایش در این سرزمین جلوه گر شود و خیل دلیر مردان باری حفظ دین و آیین و ناموس و سرزین خویش از جان بگذرند و به قیامی شگرف برخیزند كه حاصل آن سرافرازی و سربلندی ملت مسلمان ایران بود. نكته بسیار مهم آن است كه در طول نبردهایی كه در قرن اخیر در این سرزمین، به وقوع پیوست همگی سرافكندگیها و زیانهای عظیمی به بار آورده است.

این مساله به خصوص در زمان حكومت قاجار عینیت بیشتری دارد. در این جنگها و نبردها قسمتهای عظیم و با اهمیتی از پیكره ی ایران جدا شد و تحت سلطه بیگانگان درآمد كه مردم ایران را برای همیشه در حسرت آنها گذاشت این اتفاقات به عنوان خاطراتی دردناك و غمباردر حافظه ی تاریخی ملت ایران باقی مانده وخواهد ماند. اما دراین جنگ هشت ساله، به یمن غیرت و شكوه و شور دینی و اخلاص و ایثار جوانان و نظامیان در این سرزمین، حتی وجبی از خاك میهن اسلامی در دست دشمن قرار نگفت و دشمنی كه بخشهای مهمی از كشور اسلامی را تصرف كرده بود، مجبور گشت تا خاك خویش را واگذار و عقب نشینی نماید.

ااستراتژی كلی جمهوری اسلامی ایران در جنگ، بدست آورن صلحی پایدار و شرافتمندانه بود ولی نظام بین الملل هیچ گاه برای تحقق چنین صلحی قدم پیش نمی گذاشت وهمه ی تلاشش جلوگیر از پیروزی ایران در جنگ بود.

شناخت مجاوز و پرداخت غرامت از شرطهای اصلی ایران برای پایان جنگ بود و بدون این دو، هیچ صلح پایداری صورت نمی پذیرفت، اگر عراق به راحتی از جنگ فارغ می شد. هیچ تضمینی وجود نداشت كه غائله دیگری برپا نكند: همانطور كه حمله به كریت این امر را اثبات رساند. پس عراق باید متحمل هزینه های سیاسی و اقتصادی تجاوز خود می شد تا بار دیگ فكر تجاوز در سر نپروراند.

بالاخره جنگ متوقف شد اما دستاوردهای عظی دفاع مقدس سرمایه ی هنگفتی استكه بهای مجاهدتها و ایثارگریهای شهدای گرانقدر اسلام و رهبری كم نظیر حضرت امام (ره) بدست آمده است و برگزاری هفته ی دفاع مقدس یادآور دلاوریهای مردان و زنان بزرگی است كه با ایثار و از خود گذشتگی، تلاشها و نقشه های شوم دشمنان اسلام و استقلال جمهوری اسلامی را نقش برآب كردند.

خاطره ی دلاورمردان ما در طول هشت سال دفاع مقدس هیچگاه از خاطه نسل كنونی محو نخواهد شد و وظیفه ی آینده انتقال دهند. مبادا با فاصله گرفتن از آن سالهای پرشور حماسه و خون و خطر و بهانه ی ضرورت های توسعه و یا تاثیر رفاه از ارزشهای والای انقلاب اسلامی فاصله بگیریم.

مبادا از ارزشها فقط در شعارها یاد كنیم ولی در روش زندگی بر محور سود و لذت مادی بیشتر با یكدیگر در نزاع با شیم و مبادا فساد تدریجی و دنیازدگی موجب استحاله نظام و دوری از شعارهای اولیه انقلاب گردد.

مبادا دشمن سرخورده ارتعرض نظامی و ناكام و مایوس از تصرف سرزمینمان در جان ما رخنه كرده و قلبها و مغزهای جوانانمان راتسخیر كند. مبادا توجه به شاخصهای توسعه در قالب های تقلیدی ما را از مناسیتهای اجتماعی و اخلاقیات و فرهنگ غنی اسلامی – انقلابی خود غافل نماید. مبادا آما و آرمان شهدا را فراموش كنیم.

شهیدان رفته اند و ما مانده ایم ! چه زیبا رفته اند و چه تنها مانده ایم!

ماندنمان را، حیاتمان را، آزادیمان را، مدیون آنانیم!

چشمهای روشنشان، عكس های گویایشان به ما خیره شده اند

به راستی چه می خواهند؟ چه می پرسند؟ چه می گویند؟

می گویند: چه كرده ایم ؟؟؟ با وصیتهایشان، با سفارشهایشان،

با یادگاری هایشان، با شاهدهایشان، با میزها و مقامها و پستهایی

كه از اقبال خون آنها به مارسیده است.

بسم رب الشهدا و الصدیقین

"جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدنی نیست جنگ ما جنگ فقر و غنا بود، جنگ م جنگ ایمان و رذالت بود و این جنگ ازآدم تا ختم زندگی وجود دارد. مامظلومیت خویش وستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده ایم. ما در جنگ پرده از چهره ی تزویر جهانخواران كنارزده ایم. ما در جنگ دوستان و دشمنان را شناخت ایم. ما در جنگ به این نتیجه رسیده ایم كه باید روی پای خودمان بایستیم."

حضرت اما خمینی (ره)

هنگامیكه در 31 شهریور سال 1359 برابر ب 22 سپتامبر 1980، رژیم بعثی عراق به انگیزه ی گسترش حوزه ی نفوذ سیای جنگی ناعادلانه و همه جانبه را با 12 لشكر پیاده، 15 تیپ مستقل، 366 فروند هواپیما، 400 بالگرد، 5400 تانگ و نفربر، 4000 قبضه پدافند ضدهوایی و با حداكثر توان نیروهای زمینی، هوایی و دریایی، علیه ایران آغاز كرد، هیچ مرجع بین المللی وجود نداشت كه ادعاهای این كشور را مورد ارزیاب یا قضاوت قرار دهد.زیرا پدیده ی رو به گسترش انقلاب اسلامی در آن تاریخ با ضوابط جاری و پذیرفته شده ی دولتهایی كه نظم بین المللی مستقر را پذیرفته بودند همخوان نمی نمود.

رژیم عراقی به هردلیلی كه جنگ را آغاز كرده باشد، با این اقدام نسنجیده ضمن مهار انرژی بیكرانی كه نقلاب اسلامی در ایران آزاد كرده بود باعث تامین منافع سیاسی- اقتصادی قدرتهای بزرگ جهانی شد. بدین ترتیب ناسیونالیسم افراطی رژیم صدام حسین كه وسوسه ی رهبری جهان عرب و حاكمیت بر خلیخ فارس را در او تحریك می كرد، همسویی آشكاری با سیاستهای سلطه طلبانه قدرتهای بزرگ پیدا نمود.

به همین جهت رهبری انقلاب اسلامی از آغاز این جنگ را نهایتا جنگی داست كه آمریكا بر دوملت ایران و عراق تحمیل كرده است و در آغاز حمله عراق به خیال باطل خود در اندیشه ی تسخیر سه روزه ی ایران بود و از استراتژی جنگ سریع پیروی كرد و به صراحت اعلام نمود كه قصد دارد خوزستان را به اشغال خود درآورد و حتی مهمترین هدف آنها این بود كه نظام نوپای جمهوری اسلامی را به سقوط بكشانند و انقلاب اسلامی را مهار كنند.

آنها با یاوه سرایی ظرف مدت سه روز قرار نوشیدن چای در تهران را با خبرنگاران خارجی گذاشتند!

اهداف عراق از تهاجم سراسری

1- جبران عقده ی حقارت تاریخی، امضای قرارداد الجزایر با وجود مزایای فراوان آن برای صدام سخت ناراحت كننده بود. زیرا با وجود همه ی مبالغه گوییها مجبور شد در برابر خواست ایران كه پیوسته خواستار استقرار حاكمیت خود در ساحل شرقی شط العرب بود تسلیم شود و این برای او غیرقابل تحمل بود.

2- تجزیه ی ایارن با جدا كردن استا خوزستان ؛ با اشغال خوزستان _كه آن را عربستان می خواند)، عراق هم مرز دریایی خود را وسعت می داد و هم منطقه بسیار حاصلخیزی را به همراه ذخایر عضیم نفت و گاز در اختیار می گرفت. طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق اعلام كرد: وجود پنج ایران كوچكتر بهتر از یك ایران واحد خواهد بود و ما از شورش ملتهای ایران پشتیبانی و همه ی سعی خود را متوجه تجزیهی ایارن خواهیم كرد و صدام نیز در سال 1360 طی مصاحبه ای با روزنامه كویتی الابناء گفت: در ایران پنج ملیت مختلف وجود دارد كه باید به نوعی به آنها خودمختاری داده شود. ما از برادران خود در عربستان (خوزستان) دفاع می كنیم.

3- براندازی نظام جمهوری اسلامی ؛ آمركیا و دولتهای مرتجع از همان روزهای اول انقلاب احساس خطر نموده و تحقیر آمریكا در اشغال لانه ی جاسوسی و شكست طلسم شكست ناپذیری آمریكا، شیطان بزرگ را علیه انقلاب اسلامی بسیج كرد در این میان صدام كه قصد داشت به جای شاه مخلوع ایران ژاندارمی منطقه را در دست بگیرد، خود را برای نبرد كه نتیجه ی آن سرنگون كردن نظام جمهوری اسلامی ایران بود آماده كرد. در واقع هدف اصلی تجاوز رژیم عراق سرنگون كردن نظام جمهوری اسلامی بود. طه یسین رمضان معاون نخست وزیر عراق طی مصاحبه ای با الثوره در 7 مهر 1359 تاكید می كند: این جنگ به دلیل عهد نامه 1975 و یا چند صد كیلومتر خاك و یا نصف شط العرب نیست، این جنگ برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی است. در واقع درخواست لغو قرارداد 1975 صرفا بهانه ای برای آغاز تهاجم به ایران بود و برقراری سلطه ی عراق بر شط العرب و خوزستان و سرنگونی رژیم نظام جمهوری اسلامی از اهداف اصلی تهاجم عراق بشمار می رود.

4- ایفای نقش ژاندارم منطقه، صدام حسین برای تثبیت نقش خود بعنوان ژاندارم خلج فارس در بهمن ماه 1358 به انتشار منشور ملی اقدام كرد، وی می گوید: به عقیده ی ما تعهد كشورهای خلیج به این منشور به عنان تعیین كننده ی چاچوب كلی روابط فیمابین، امینت خلج را تامین می كند. نگهبان امنیت خلیج، فرزندان خلیج و كشورهای آن می باشند. او تجاوز عراق به ایران را دفاع از ملت عرب، كشورهای خلیج فارس و حفظ ویژگی عربی بودن خلیج فارس عنوان می كرد. وی در سخنرانی رادیویی خود در 28 سپتامبر 1980 گفت: این جنگ تنها برای ما نیست بلكه بیشتر برای تمام اعراب و نیز ویژگی عربی بودن خلیج است.

5- رهبری جهان عرب؛ صدام جنگ عراق علیه ایران را قادسیه دوم یا قادسیه صدام نامید و در 28 سپتامبر 1980 خطاب به مردم عراق گفت : ما باید شمشیرهای علی خالد و سعدابن ابی وقاص را برای مانند با این گروه ستمگر و آموختن درس های تاریخی جدید به آنها همانند نبرد باشكوه قاسیه از نیام برآوریم.نبرد باشكوه قادسیه تكبر و خودخواهی خسروپرویز را نابود و موانع اسلام را از میان برداشت و بی دینی و نادانی و تجاوز را در این منطقه ریشه كن كرد و ارتش دلیر ما در زین القوس و سیف سعد نیز این كار را انجام داد. او در مصاحبه ای در 23 اسفند 62 خطاب به اعراب گفت: ما كه برادرانتان هستیم و به نمایندگی از سوی شما، دفاع از سرزمین اعراب را آنگونه كه در خور است به عهده خواهیم گرفت.

6- ادعا در مورد جزایر سه گانه ایران در خلیج فارس ؛ مقامات عراق بارها در سخنان خود به مساله جزایر سه گانه ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و كوچك اشاره كرد و خواستار استرداد آنها شده بودند كه این یمساله 6 ماه قبل از آغاز تجاوز به ایران روند شتاب آلودی به خود گرفت. صدام حسین در تیر ماه 1359 اظهارداشت : اكنون كه توان بازپس گرفتن جزایر و امكان به دست آوردن موردی كه آن را باز خواهیم گرفت (به نام آن اشاره نكرد) داریم پس چه دلیلی وجود دارد كه سكوت كنیم. تجاوز عراق به ایارن جنگی نا برابر بود كه یك طرف متججاوز و غاصب به طور سرسام آوری از همه گونه كمك اقتصادی و نظامی برخوردار و تا بن دندان مسلح شده بود و یك طرف مورد تجاوز بدون هیچ گونه حمایت بین المللی و تنها با توكل به خدا و بسیج همگانی مردم از تمامیت ارضی میهن خود دفاع كرد.

جنگ را به نحوی كه مقام معظم رهبری فرمودن:

اینها حمله كردند ولی در این حمله نتوانستند حتی یك وجب از خاك ایران را جدا كنند و نتوانستند ایران اسلامی را دچار اضطراب فكری و عقیدتی نمایند.

به حق این نبرد كه فرازی در تاریخ ماست طولانی ترین نبردها با استكبار جهانی است كه 2 برابر جنگ جهانی اول (1918- 1914) و 1/5 برابر جنگ جهانی دوم (1945- 1939) طول كشید. جنگ اساسا مستقیم یا غیرمستقیم توانهای روحی و مادی كشورهای درگیر را در دراز مدت تحلیل می برد و این امر نیز از جمله اهدافی بود كه با تحقق آن ممكن بود كه انرژی انقلاب اسلامی تا حدودی مهار گردد. یكی از مهمترین پیامدهای جنگ رشد نارسائیها و مشكلات اقتصادی بود زیرا با شروع جنگ تحمیلی و بمباران پالایشگاه آبادان و سایر مراكز نفتی عملا تولید و صدور نفت ایارن كه مهمترین منبع درآمد ارزی كشور محسوب می شد كاهش یافت و در دراز مدت با افزایش هزینه های ضروری برای استمرار جنگ مجبور به توسل به ذخایر ارزی برای جبران هزینه های جاری شده و از سوی دیگر در كنار تخریب منابع اقتصادی و عمرانی، میلیونها آواره جنگی بالاجبار از چرخه ی فعالیتهای اقتصادی خارج شده و عملا تامین زندگی آنها به عهده ی دولت گذاشته شد.

با این همه در طول جنگ هز چند مردم بطور روزمره با پاره ای از مشكلات دست و پنجه نرم می كردند، اما رفته رفته با اجرای سیاستهای خاص اقتصادی به گونه ای شد كه مردم باآن به هماهنگی و سازش رسیدند و هنز هم وقتی در گوشه و كنار صحبت می شود مردم از آن روزها به خوب یاد می كنند.

هشت سال دفاع مقدس سبب گشت كه شهادت با همه ی زوایایش در این سرزمین جلوه گر شود و خیل دلیر مردان برای حفظ دین و آیین و ناموس و سرزمین خویش از جان بگذرند و به قیامی شگرف برخیزند كه حاصل آن سرافرازی و سربلندی ملت مسلمان ایارن بود.

نكته بسیار مهم آن است كه در طول نبردهایی كه در قرن اخیر در این سرزمین به وقوع پیوست ههمگی سرافكنده گیها و زیانهای عظیمی به بار آورده است. این مساله به خصوص در زمان حكومت قاجار عینیت بیشتری دارد. دراین جنگها و نبردها قسمتهای عظیم و با اهمیتی از پیكره ی ایران جدا شد و تحت سلطه ی بیگانیگان درآمد كه مردم ایران را برای همیشه در حسرت آنها گذاشت و این اتفاقات به عنوان خاطراتی دردناك و غمبار در حافظه ی تاریخی ملت ایران باقی مانده و خواهد ماند.

اما در این جنگ هشت ساله، به یمن غیرت و شكوه و شور دینی و اخلاص و ایثار جوانان و نظامیان در این سرزمین، حتی وجبی از خاك میهن اسلمی در دست دشمن قرار نگرفت و دشمنی كه بخشهای مهمی از كشور اسلامی را تصرف كرده بود، مجبور گشت تا خاك خویش را واگذار و عقب نشینی نماید.

از این جاست كه اهمیت كار عظیم آن مردان مرد، سرداران بی سرو اهمیت خون شهداء آشكار می شود گوئیا كه آنها با خون خویش گرداگرد این سرزمین، سدی استوار بنا كردند و خون درخشانشان این سرزمین را حفظ كرد.

شهر خونین من، آن شیر شكارانت كو؟

به سلام آمده ام، های سورانت كو؟

هر وجب خاك تو اندر گرو خونی بود

تو كه آزاد شدی، وامگذارانت كو؟

در واقع مهمترین نتیجه مقاومت عظیم مردم ایران در مقابل تهاجم عراق، حفظ تمامیت ارضی، ممانعت از جدایی بخشهای مهم و حیاتی خاك سرزمین عزیزمان است. درهر صورت پیامد مهم بین المللی دفاع و مقاومت ما این بو كه دولتهای مختلف جهانی حتی دشمن قسم خورده ی ما یعنی آمریكا، دیدگاه دیگری نسبت به ما پیدا كرد به طوری كه آمریكا نمی خواهد در یك جنگ دراز مدت با ایران درگیر شود چرا كه ایرانیان با تجربیاتی كه در طول هشت سال مقاومت كسب كردند به راحتی قادر به ایستادگی و مقابله هستد.

به اعتراف همه ی دنیا، آنچه بعنوان پیروزی و افتخار در جبهه های رزم ایثارگران راه حق و حقیقت جلوه گر شد ف حاصل حضور تمامی مردمی است كه با درك مسائیل مهم و انقلاب و جنگ، با بذل جان و مال خویش و با اتحاد و یگانگی، به همراه قوای مسلح كشور به میدان تلاش و مقاومت آمدند و عرصه را بر تمامی داشمنان اسلام و جمهوری اسلامی ایران تنگ كردند. حضرت امام راحل در این باره فرمودند:

"در طول تاریخ نظیری نتوانستیم پیدا كنیم كه بچه های كوچك، جوانهای نیمسال، زنها و پیرزن ها، عروسها و دامادها همه با هم در جبهه حاضرند و صحنه ی جنگ، صحنه ایست كه ملت همه در آن حضور دارند از جان جبهه نیر تمامی تلاش خود را برای تجهیز و آمادگی فرزندان از جان گذشته خود بكار گرفته و با نثار جان خویش و فرزند خود، برگهای زرینی به تاریخ پرافتخار اسلام افزودند و در یك جمله می توان هشت سال دفاع مقدس را اینگونه تعبیر نمود كه دوران جنگ، اوج افتخار ملت قهرمان ایران است."

جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی در 27 تیرماه 67 با پذیرش قطعنامه 598 از طرف ایران متوقف شد این قطعنامه در شرایطی در شورای امنیت تصویب شد كه برتری ایران در طراحی عملیات های ابتكاری محرز شده بود و عملیات های بزرگ و سرنوشت سازی چون والفجر 8 كربلای 5 ثابت كرد كه ایران مهارشدند نیست و قادر است شرایطی غیرقابل پیش بینی، پیروزی های استراتژیكی بدست آورد.

درباره ی مواضع ایران نسبت به قطعنامه ی 598 می توان گفت كه این قطعنامه حاوی نكات مثبتی بود و برخی از خواسته های ایران در این قطعنامه وجود داشت از جمله:

تاكید سازمان ملل به بررسی آغازگر جنگ، برآورد خسارات، محكومیت كاربرد سلاح شیمیایی و بمباران مناطق مسكونی با توجه به این مسائل، ایران این قطعنامه را برخلاف قطعنامه های قبلی رد نكرد. لذا در 22 مرداد 66 پاسخی را به شرح ذیل به سازمان ملل ارسال كرد:

قطعنامه بدون مشورت و نظر ایران تدوین شده است، نظرات صریح ایران در آن لحاظ نشده است.

ایران رایزنی هایی را با دبیر كل سازمان ملل جهت ایجاد تضمین لازم باری احقاق حقوق ایران آغاز و در جهت اجرایی كردن قطعنامه تلاش فراوانی نموده و به موفقیت هایی نیز دست یافت تا دو بند شناسایی متجاوز و پرداخت غرامت در اولویت قرار گیرد، اما اقدامات قدرتهای بزرگ به ویژه آمریكا مانع از تحقق این خواسته گردید و ایران به ناچار قطعنامه را بدون اولویت های مورد نظر پذیرفت.

امام خمینی (ره) نیز در عین پذیرش قطعنامه آن را به نوشیدن جام زهر تعبیر نمودند.

استراتژی كلی جمهوری اسلامی ایران

استراتژی كلی جمهوری اسلامی ایران در جنگ، بدست آوردن صلحی پایدار و شرافتمندانه بود ولی نظام بین الملل هیچگاه برای تحقق چنین صلحی قدم پیش نمی گذاشت و همه ی تلاشش جلوگیری از پیروزی ایران در جنگ بود.

شناخت متجاوز و پرداخت غرامت از شرط های اصلی ایران برای پایان جنگ بود و بدون ایندو، هیچ صلح پایداری صورت نمی پذیرفت، اگر عراق به راحتی از جنگ فارغ می شد، هیچ تضمینی وجود نداشت كه غائله دیگری برپا نكند. همانطور كه حمله به كویت این امر را به اثبات رساند. پس عراق باید متحمل هزینه های سیاسی و اقتصادی تجاوز خود می شد تا بار دیگر فكر در سر نپروراند.

بالاخره جنگ متوقف شد اما دستاوردهای عظیم دفاع مقدس سرمایه ی هنگفتی است كه به بهای مجاهدتها و ایثارگریهای شهدای گرانقدر اسلام و رهبری كم نظیر حضرت امام (ره) بدست آمده است و برگزاری هفته دفاع مقدس یادآور دلاوریهای مردان و زنان بزرگی است كه با ایثار و از خودگذشتگی، تلاشها و نقشه های شوم دشمنان اسلام و استقلال جمهوری اسلامی را نقش برآب كردند.

خاطره ی دلاورمردان ما در طول هشت سال دفاع مقدس هیچگاه از خاطر نسل كنونی محو نخواهد شد و وظیفه نویسندگان و هنرمندان است كه با آثار خود یاد و خاطره ی آن مجاهدتها را همواره زنده نگاه داشته و به نسلهای آینده انتقال دهند. مبادا با فاصله گرفتن از آن سالهای پرشور حماسه و خون و خطر و به بهانه ی ضرورتهای توسعه و یا تاثیر رفاه از ارزشهای والای انقلاب اسلامی فاصله بگیریم.

مبادا از ارزشها فقط در شعارها یاد كنیم ولی در روش زندگی بر محور سود و لذت مادی بیشتر با یكدیگر در نزاع باشیم و مبادا فساد تدریجی و دنیازدگی موجب استحاله نظام و دوری ازشعارهای اولیه انقلاب گردد.

مبادا دشمن سرخورده از تعرض نظامی و ناكام و مایوس از تصرف سرزمینمان در جان ما رخنه كرده و قلبها و مغزهای جوانان و نوجوانانمان را تسخیر كند. مبادا توجه به شاصهای توسعه توسعه در قلبهای تقلیدی م را از مناسبهای اجتماعی و اخلاقیات و فرهنگ غنی اسلامی – انقلابی خود غافل نماید. مبادا آمال و آرمان شهداء را فراموش كنیم.

شهیدان رفته اند و ما مانده ایم!

چه زیبا رفته اند و چه تنها مانده ایم!

حیاتمان را، آزادیمان را، مدیون آنانیم!

چشمهای روشنشان، عكسهای گویایشان به ما خیره شده اند

به راستی چه می خواهند ؟ چه می پرسند؟ چه می گویند؟

می گویند : چه كرده ایم ؟؟؟

با وصیتهایشان، با سفارشهایشان،

با یادگارهایشان، باشاهدهاشان،

با میزها و مقامها و پستهایی

كه از اقبال خون آنها به ما رسیده است

 

 

منابع:

- گالبرایت، جان كنت، كالبدشناسی قدرت- ص 217

- جامعه شناسی، اگ برن و نیم لف، جامعه شناسی تی باتومور، جامعه شناسی آنتونی گیدنز

- ابن خلدو، عبدالرحمن – مقدمه ابن خلدون، ج 1، صص 518و519

- شهید مطهری، مرتضی، سیری در سیره ائمه اطهار، ص 59

- سید قطب، حسن البنا مودوی، فلسفه جهاد در اسلام، ترجمه محمد خضری ص 22و 68

- شهید مطهری، مرتضی، سیره ی نبوی، صص 132-134

- امام خینی (ره)، جنگ و جهاد ص 130

- میشل كلر، جنگ بی پایان – مجتمعهای نظامی و صنعتی، علیرضا ازغندی، سیاستهای علوم محض- دانیال گرینبرگRymond Aron&war

- امام خمینی، تحریر الوسیله، ص 485 – امام خمینی كشف الاسرار صص 229-230-

- اشراق، محمد كریم، تاریخ و مقررات جنگ دراسلام، ص 247

- آقاپور، سید مهدی، درآمدی بر جامعه شناسی دفاع مقدس و نیروهای ایثارگر، ص 41 Interoduhion to sociology of holy defence

- ماده 33 قانون مجازات اسلامی – مصوب كمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی 21 مهر 61 – به نقل از مبانی سیاست- عبدالحمید ابولحمد ص 346

- درویشی، فرهاد، ریشه های تهاجم، جلد اول تهران، مركز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ص 35

- درودیان ؛ محمد، جنگ بازیابی ثبات جلد دوم تهران، مركز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ص 83

- لطف الله زادگاه، علی رضا، پاسخ به اهامات جنگ، جلد دوم

مركز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چاپ هشتم زمستا 80 ص 18- 46

- برگی از حماسه، ویژه بیستمین سالروز حماسه آزادی خرمشهر، خرداد 81، ص 4

- خبرگزاری جمهوری اسلامی، گزارشهای ویژه 5/7/1359 – سری مجلات شاهد

باذكرصلوات خوبان پیامبراسلام حضرت محمد (ص) و خاندان پاكش و درود و رحمت بی پایان خداوند برامام عزیزوشهدای گرانقدراسلام

authorنويسنده : حامد عليزاده قراملکي
 

Powerd By : Hamed Alizade Qaramaleki - 2009-March-04